Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Pożegnanie klas maturalnych 2020

LIST Z LOGO

Coronavirus w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym

8 marca 2020 r. Słuchacze klasy 1 technik administracji uczestniczyli w konsultacjach zbiorowych na temat „Coronavirus w aspekcie prawnym, ekonomicznym i społecznym”. Obok szczegółowych informacji dotyczących zachowania bezpieczeństwa i zasad postępowania, słuchacze przestudiowali warunki ekonomiczne, skutki społeczne oraz ogłoszoną 7 marca br. ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zajęcia z prawa poprowadziła Katarzyna Miąskowska.

3 13 13 3

22 KWIETNIA ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

CO MOŻEMY ZROBIĆ Z TEJ OKAZJI?

https://slideplayer.pl/slide/824450/

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie będzie świętować Dzień Ziemi. Idea troski o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy innych kategorii różnicujących. Co każdy z nas może zrobić z tej okazji?

Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

  • Zasadźmy drzewo (może być krzak). Możemy to zrobić w dowolnym miejscu, jednak najlepiej aby zasadzić drzewo blisko miejsca w którym mieszkamy.
  • Zbierzmy makulaturę. Z pewnością mamy jej mnóstwo w domu - stare gazety, papiery, kartonowe pudełka, ulotki, gazetki reklamowe. Uzbieraną makulaturę oddajmy do punktu skupu.
  • Zbierzmy niepotrzebne szkło i wyrzućmy do specjalnego kontenera - przy recyklingu szkła zużywane jest 21% energii mniej niż przy produkcji nowego szkła.
  • Zbierzmy puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddajmy do skupu. Złoża boksytu z którego otrzymuje się aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia.
  • Pozbierajmy śmieci. Postarajmy się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być nasze podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci.
  • Codziennie segregujmy śmieci, oszczędzajmy wodę, gaz i energię elektryczną a zużyte baterie wyrzucajmy do specjalnych kontenerów i pojemników do tego przeznaczonych.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan!

UWAGA SŁUCHACZE SZKOŁY ZAOCZNEJ I STACJONARNEJ!

Od dnia 25 marca br do dnia 26 kwietnia zajęcia w formie wieczorowej i zaocznej odbywają się on-line zgodnie z obowiązującym planem zajęć, zamieszczonym na stronie internetowej. W czasie zaplanowanych zajęć i konsultacji słuchacze są dostępni i kontaktują się z prowadzącymi zajęcia za pomocą dostępnych komunikatorów. Szczegóły pracy zdalnej ( Organizacja KNO)znajdują się na stronie internetowej CKU w zakładce –dokumenty.

 

Niecodzienna wystawa na Zamku w Ostródzie

wystawa ssaki24 lutego 2020 słuchacze szkoły dla dorosłych formy stacjonarnej obejrzeli wystawę zorganizowaną przez Muzeum w Ostródzie - ,,Wielkie ssaki epoki lodowej”. Zaprezentowane eksponaty zostały dostarczone przez Polską Akademię Nauk.

W związku z epoką lodową w plejstocenie na obszarze Polski  kilkakrotnie zmieniał się klimat.
W okresie glacjałów obszar naszego kraju był pokryty lądolodem skandynawskim, a w okresie interglacjału (ocieplenia) lądolód ustępował i wówczas całkowicie zmieniał się klimat. Można powiedzieć, że ówczesny klimat był podobny do dzisiejszego. Tym zmianom klimatycznym towarzyszyły zmiany fauny i flory na obszarze Polski. Na wystawie opisano i pokazano szczątki wymarłych ssaków epoki lodowej, które zamieszkiwały obszar naszego kraju.  Prezentowane szczątki wymarłych ssaków zostały znalezione na obszarze Polski.  Wyjście zorganizował p. Andrzej Filipiuk.