Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Gratulacje Kasia Ćwirynkało

Gratulacje Kasia Ćwirynkało

Konsultacje dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.S.Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

Od 25 maja br. Maturzyści będą mieli możliwość korzystania z konsultacji  na terenie szkoły.

Organizacja konsultacji uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, na podstawie których, zostały opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać słuchacze zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej!

Aby słuchacz mógł przystąpić do konsultacji, najpóźniej w dniu poprzedzającym ustalony termin,  skontaktuje się z nauczycielem prowadzącym  w celu zgłoszenia uczestnictwa w konsultacjach. Konsultacje mogą się odbywać zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI MATURALNYCH 
  -  od dnia 25 maja 2020

Czytaj więcej...

Egzaminy - wytyczne CKE MEN i GIS

Wytyczne CKE MEN i GIS plakat

Zakończenie klas maturalnych w szkole dla dorosłych

dsc 0444Tegoroczne zakończenie roku szkolnego klas maturalnych miało niecodzienną, skromną formę. Odbywało się bowiem w cieniu epidemii koronawirusa. Nie było więc akademii, nie było też wielu zgromadzonych, nie przybyli również wychowawcy. Jedynie pani dyrektor Anna Teodorowicz wraz z panią wicedyrektor Elżbietą Rudzińską, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa,  wręczały świadectwa oraz dyplomy kończącym naukę abiturientom.

To zakończenie klas maturalnych przejdzie na pewno do historii szkoły, a wszystkim słuchaczom zapadnie głęboko w pamięć.

Galeria zdjęć

KONSTYTUCJI 3 MAJA