Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

System nauczania: forma  zaoczna

Podbudowa programowa: wymagane wykształcenieminimum 8-letnie podstawowe lub gimnazjum.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) są kursami prowadzonymi według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia ogólnego, podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój zainteresowań i pasji.Kursy są skierowane do absolwentów szkoły 8-letniej szkoły podstawowej/gimnazjum, szkół zawodowych, liceów i techników, studentów i absolwentów uczelni oraz do pracowników, którzy pragną poszerzyć wiedzę i rozwinąć umiejętności przydatne zarówno w pracy, jak i hobbystycznie. Na zakończenie nauki uczestnicy kursów otrzymają Zaświadczenie ukończenia kursu.

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację, otrzymuje świadectwo potwierdzające posiadanie tej kwalifikacji składającej się na konkretny zawód, wystawione przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający posiadanie tytułu technika (jeżeli dany zawód jest kształcony na poziomie technika) lub robotnika wykwalifikowanego (jeżeli zawód kształcony jest na poziomie szkoły zawodowej).

Kierunki kształcenia i czas trwania nauki:

Zawód

Czas trwania/

forma nauki

Kwalifikacje zawodowe

Ślusarz

2 lata

zaoczna

MEC.07. Wykonywanie i naprawa elementów wyrobów oraz prostych części maszyn, urządzeń i narzędzi.

Kucharz

2 lata

zaoczna

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań.

Cukiernik

2 lata

zaoczna

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

Fryzjer

2 lata

zaoczna

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

Sprzedawca

2 lata

zaoczna

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Krawiec

2 lata

zaoczna

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

2,5 roku

zaoczna

HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań;

 HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Dla osób, które posiadają tytuł kucharz

1 rok

zaoczna

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

+ szkoła średnia = Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik usług fryzjerskich

2,5 roku

zaoczna

FRK.01.Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

Dla osób, które posiadają tytuł fryzjer

1 rok

zaoczna

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

+ szkoła średnia = Technik usług fryzjerskich

Technik handlowiec

2,5 roku

zaoczna

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży;

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

Dla osób, które posiadają tytuł sprzedawca

1 rok

zaoczna

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

+ szkoła średnia = Technik handlowiec

Technik przemysłu mody

2,5 roku

zaoczna

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Dla osób, które posiadają tytuł krawiec

1 rok

zaoczna

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych
+ szkoła średnia = Technik przemysłu mody

Technik mechanik

2,5 roku

zaoczna

MEC.03. Montaż obsługa maszyn urządzeń;

MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Technik reklamy

2,5 roku

zaoczna

PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego;

PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Technik logistyk

2,5 roku

zaoczna

SPL.01. Obsługa magazynów

Kw. SPL.04. Organizacja transportu

Technik hotelarstwa

2,5 roku

zaoczna

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

Technik informatyk

2,5 roku

zaoczna

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Nasze zalety:

  • Jesteśmy szkołą bezpłatną, nie pobieramy opłat wpisowych, ani czesnego;
  • Na KKZ przyjmujemy kandydatów od 18 r.ż.;
  • Zajęcia w formie zaocznej odbywają się tylko 2 razy w miesiącu w soboty i niedziele;
  • Po zakończeniu cyklu kształcenia i po złożonej deklaracji kursanci zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe przed OKE;
  • Mamy doświadczoną kadrę pedagogiczną w pracy z młodzieżą dorosłą;
  • Posiadamy dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną oraz pracownie przedmiotowe;
  • Jesteśmy placówką kształcącą dorosłych już ponad 35 lat;

Wymagane dokumenty:

  • Własnoręcznie wypełniona deklaracja w sekretariacie szkoły;