Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Zakończenie nauki klas maturalnych w szkole dla dorosłych

dsc 0222"Nauka to podróż, która trwa przez całe  życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi"- słowa J. Stovala były mottem tegorocznego pożegnania klasy 3 LO (tryb zaoczny).

Uroczystość rozpoczęły przemówieniami: pani dyrektor Anna Teodorowicz i pani wicedyrektor Elżbieta Rudzińska. W spotkaniu zadedykowanym absolwentom, uczestniczyli nauczyciele oraz słuchacze klas 1 i 2 LOz. Pani dyrektor wręczyła słuchaczom kończącym liceum nagrody: za dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły, wsparcie wolontariatu szkolnego i dyplomy uznania. Słowa pożegnania do zebranych słuchaczy wygłosiła opiekun klasy, zaś w imieniu klasy maturalnej przemawiał pan Kamil Kępka. Pan Kamil, przewodniczący klasy 3 LOz, wygłosił bardzo serdeczne słowa podziękowania dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Również słuchacze klas młodszych wystosowali pożegnalne przemówienie- w ich imieniu wystąpiła pani Patrycja Szczepańska. Uczniowie klas młodszych przygotowali także dla uczniów kończących szkołę pamiątkowe upominki.

Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, pełnej podziękowań, gratulacji, uśmiechów. Opiekun grupy bardzo serdecznie dziękuje klasie 3 LOz za tak wzruszające, ciepłe pożegnanie.

Galeria zdjęć

Życzenia od Samorządu Słuchaczy

zyczenia CKU

Pomoc dla Ukrainy

dla Ukrainy

UWAGA SŁUCHACZE!

Konsultacje zbiorowe  w dniach 12-13 luty oraz 26-27 luty ( dwa pierwsze zjazdy) będą odbywać się w formie zdalnej. Informacje szczegółowe dotyczące kształcenia zdalnego otrzymają Państwo od opiekunów oddziałów poprzez   grupowe  e-maile poszczególnych oddziałów klasowych.

 

Paczka dla słuchacza

paczkaŚwięta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres w roku, podczas którego szczególnie otwieramy się na drugiego człowieka. Wspieramy potrzebujących, mając nadzieję, że oni również poczują ciepłą, świąteczną atmosferę. Wolontariusze działający w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych, wraz z gronem nauczycieli, zebrali w tym roku fundusze na świąteczną paczkę dla słuchaczki będącej w trudnej sytuacji życiowej. Nasza paczka sprawiła radość obdarowanej! Życząc Wesołych Świąt całej społeczności CKU, serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję, zaangażowanie i serce.