Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Wybory do Samorządu Słuchaczy w szkole dla dorosłych

dsc 100824 lutego2024r.podczas zjazdu odbyły się wybory do Samorządu Słuchaczy w szkole dla dorosłych. W wyborach udział wzięli wszyscy obecni słuchacze formy zaocznej. Powołano Komisję Wyborczą, która czuwała na właściwym przebiegiem wyborów oraz Komisją Skrutacyjną. Po przeliczeniu wszystkich głosów i zatwierdzeniu prawidłowości przebiegu wyborów Komisja Wyborcza stwierdziła prawomocność wyborów i ogłosiła wyniki.

W skład Zarządu  Samorządu weszli:

przewodnicząca -Karolina Sobocińska –  kl. II LO,

zastępca przew.- Izabela Langowska z kl II LO,

skarbnik Karolina Miecznikowska – kl I LO,

sekretarz – Patrycja Szczepańska - kl. III LO.

Członkowie to – Jacek Strachota  , Magdalena  Kodź – kl. II LO oraz Katarzyna Kińska, Agnieszka Banasiak z kl. III LO.

Opiekunem Samorządu została Teresa Wojtowicz – doradca zawodowy.

Nowemu Zarządowi życzymy owocnej pracy i wielu pomysłów na organizowanie ciekawych przedsięwzięć.

Galeria zdjęć

Nauczyciel „Staszica” laureatem Plebiscytu Edukacyjnego 2023

medalrudz2Redakcja „Gazety Olsztyńskiej” i „Polski Metropolii Warszawskiej” w październiku 2023r. ogłosiła akcję Plebiscyt Edukacyjny 2023, na najbardziej zaangażowanego, cenionego i lubianego nauczyciela. Słuchacze CKU oraz uczniowie „Staszica” i ich rodzice zgłosili kilku nauczycieli ze szkoły tj. Hannę Klonowską, Martę Zwalińską oraz wicedyrektora szkoły Elżbietę Rudzińską. W połowie grudnia nastąpiło rozstrzygniecie plebiscytu i ku naszej radości, w kategorii Nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, laureatem powiatowym ale również wojewódzkim została Pani Elżbieta Rudzińska. Regionalna Gala Powiatowa już za laureatką – 14.02.2024r. Dnia 2.03.2024r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się gala finałowa, która pozwoli całej społeczności „Staszica” jeszcze raz cieszyć się sukcesem Pani wicedyrektor.

Serdecznie gratulujemy tytułu „Nauczyciela na medal 2023”!!!

Czytaj więcej...

Życzenia

Boże Narodzeniecku

W świątecznym nastroju.

dsc 0952W świątecznym nastroju odbyły się konsultacje podczas zjazdu w CKU. Słuchacze przygotowali sami tradycyjne smakołyki i ozdoby. Pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego grupa śnieżynek zaprezentowała montaż słowno-muzyczny nawiązujący do tradycji Świat Bożego Narodzenia, zaś nauczyciele języków nowożytnych przygotowali i wraz ze słuchaczami śpiewali najpopularniejsze kolędy w języku niemieckim i angielskim.  Nie zabrakło też Mikołaja, wszyscy otrzymali upominki.

Pani wicedyrektor szkoły Elżbieta Rudzińska złożyła wszystkim, z serca płynące, życzenia świąteczne oraz życzyła  pomyślności w nadchodzącym roku 2024.

Samorząd Słuchaczy pięknie dziękuje wszystkim za zaangażowanie i stworzenie miłej i świątecznej atmosfery.

Galeria zdjeć

Konkurs na stroik bożonarodzeniowy rozstrzygnięty.

wszystkie stroiki cku Piękne stroiki wykonali słuchacze na konkurs bożonarodzeniowy w CKU. Komisja oceniająca składająca się z nauczycieli i przedstawicieli słuchaczy miała trudne zadanie do rozstrzygnięcia. Liczył się pomyśl i oryginalność. Ostatecznie zwyciężyła klasa IV, zaś kolejne miejsca zdobyły klasy III, II i I LO/z. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w wykonanie prac konkursowych serdecznie gratulujemy.

 

Galeria zdjęć