Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Październikowa kampania „Różowa wstążeczka”

img 20221022 121804Dnia 22 października 2022 r. gościliśmy w szkole dla dorosłych Panią Ewę Wawrzonkowską – Prezes Ostródzkiego Stowarzyszenia „Amazonki”. Pani Ewa w ramach październikowej kampanii „Różowa wstążeczka” wygłosiła prelekcję, podczas której podkreśliła, że w walce o zdrowie ważna jest profilaktyka, systematyczne badania, zdrowa dieta oraz korzystanie z usług specjalistów. Uświadomiła słuchaczom, że jednym z najważniejszych założeń profilaktyki jest znajomość czynników ryzyka oraz pierwszych objawów choroby. Jednak dzięki systematycznemu samobadaniu oraz zdrowym nawykom możemy w porę rozpoznać zagrożenie i wdrożyć leczenie. Walka z rakiem może być wygrana. Dlatego warto badać się, aby wygrać życie.

Słuchaczki klasy 3 LO/z wraz z Panią Teresą Wojtowicz przygotowały ulotki informacyjne oraz symboliczne wstążeczki, które rozdały słuchaczom podczas zjazdu.

Galeria zdjęć

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 dla Słuchaczy szkoły zaocznej odbędzie się 17 września 2022 r. o godz. 8.00

Zakończenie nauki klas maturalnych w szkole dla dorosłych

dsc 0222"Nauka to podróż, która trwa przez całe  życie. Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań, na które warto poznać odpowiedzi"- słowa J. Stovala były mottem tegorocznego pożegnania klasy 3 LO (tryb zaoczny).

Uroczystość rozpoczęły przemówieniami: pani dyrektor Anna Teodorowicz i pani wicedyrektor Elżbieta Rudzińska. W spotkaniu zadedykowanym absolwentom, uczestniczyli nauczyciele oraz słuchacze klas 1 i 2 LOz. Pani dyrektor wręczyła słuchaczom kończącym liceum nagrody: za dobre wyniki w nauce, działalność na rzecz szkoły, wsparcie wolontariatu szkolnego i dyplomy uznania. Słowa pożegnania do zebranych słuchaczy wygłosiła opiekun klasy, zaś w imieniu klasy maturalnej przemawiał pan Kamil Kępka. Pan Kamil, przewodniczący klasy 3 LOz, wygłosił bardzo serdeczne słowa podziękowania dla całego grona pedagogicznego i pracowników szkoły. Również słuchacze klas młodszych wystosowali pożegnalne przemówienie- w ich imieniu wystąpiła pani Patrycja Szczepańska. Uczniowie klas młodszych przygotowali także dla uczniów kończących szkołę pamiątkowe upominki.

Całe spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, pełnej podziękowań, gratulacji, uśmiechów. Opiekun grupy bardzo serdecznie dziękuje klasie 3 LOz za tak wzruszające, ciepłe pożegnanie.

Galeria zdjęć

Życzenia od Samorządu Słuchaczy

zyczenia CKU

Pomoc dla Ukrainy

dla Ukrainy