Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Technik turystyki na obszarach wiejskich (515205)

Czas trwania nauki: 2 lata, tj.4 semestry, forma zaoczna.

Podbudowa programowa: wykształcenie średnie

Wyodrębniono 2 kwalifikacje:

 • HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich;
 • HGT.10.Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Charakterystyka zawodu technika turystyki na obszarach wiejskich:

 • technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.
 • Zawód przygotowuje do planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich, organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego, dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności, podjęcia pracy w biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.
 • Absolwent powinien mieć dobry kontakt z przyrodą, być dynamicznym i kreatywnym w działaniu, mieć dobrą organizację pracy.

Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do:
• planowania i organizowania pobytu turystom w na obszarach wiejskich;
• organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;
• prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego;
• do dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
• podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych;

 • Obsługi klienta w gospodarstwie agroturystycznym;
 • Organizacji i rozliczania imprez w gospodarstwie agroturystycznym.
 • Nauka w zawodzie technik turystyki na obszarach wiejskich daje możliwość dalszego rozwoju i poszerzania wiedzy na studiach rolniczych, przyrodniczych oraz na kierunku agroturystyka;
 • Ukończenie tego kierunku daje nie tylko wiele możliwości rozwoju zawodowego, ale pozwala również na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych, niezbędnych do zakupu ziemi rolnej przez osoby niebędące w świetle prawa rolnikami i otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, w tym działania: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Możliwości zatrudnienia technika turystyki na obszarach wiejskich:

 • gospodarstwa agroturystyczne;
 • przedsiębiorstwa turystyczne;
 • zakłady gastronomiczne
 • pensjonaty i hotele
 • biura turystyczne
 • hotele, pensjonaty lub prywatne domy turystyczne;
 • instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem

Przykładowy plan nauczania:

1. Przedmioty w kształceniu ogólnokształcącym

 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Język obcy zawodowy

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Działalność turystyczna na obszarach wiejskich,
 • język angielski w turystyce,
 • produkcja rolnicza,
 • usługi agroturystyczne,
 • obsługa turystyczna,
 • prowadzenie produkcji rolniczej, usługi żywieniowe,
 • usługi noclegowe,
 • żywienie turystów,
 • praktyki zawodowe (4 tygodnie w semestrze drugim).

4. Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin