Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

Technik informatyk (351203)

Czas trwania nauki: 2 lata, forma zaoczna

Podbudowa programowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 • Główne zadania i wykonywane czynności:
 • Do zadań zawodowych technika informatyka należyinstalowanie oprogramowania;
 • Zapewnienie mu poprawnego działania, wykonywanie archiwizacji danych;
 • Usuwanie problemów z funkcjonowaniem programów;
 • Instalowanie i nadzorowanie sprawności urządzeń peryferyjnych.
 • Tworzenie oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW;
 • Znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek.
 • Kompetencje i kwalifikacje:
 • Tytuł technika absolwent uzyskuje w dwóch kolejnych etapach. Po semestrze drugim uczniowie przystępują do egzaminu z pierwszej kwalifikacji INF.02., po zdaniu którego otrzymują świadectwo kwalifikacji w zawodzie. Następnie po czwartym semestrze - egzamin z kwalifikacji INF.03.Zdanie wszystkich kwalifikacji gwarantuje otrzymanie dyplomu tytułu technika w zawodzie.
 • Pracodawcy zatrudniają absolwentów szkoły policealnej lub kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoby z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego mogą kontynuować kształcenie w szkole wyższej;
 • Programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.
 • Zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania
 • Środowiska i charakter pracy:
 • Informatyk musi być osobą samodzielną, która potrafi analizować sytuację i podejmować decyzje;
 • Ponadto liczy się cierpliwość, spostrzegawczość oraz zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia;
 • Cechy, które ułatwiają prace w tym zawodzie to: zainteresowanie elektroniką i techniką komputerową zdolności do nauk ścisłych umysł twórczy, analityczny i logiczny zdolność przewidywania skutków podjętych decyzji dokładność i systematyczność, dobra koncentracja uwagi jasne i precyzyjne formułowanie myśli chęć ciągłego rozwoju i wzbogacania własnej osobowości podatność na innowacje.
 • Praca informatyka to możliwość wezwań o każdej porze w wypadku np. awarii systemu;
 • Praca ma charakter indywidualny. Zawód ten wymaga ciągłego dokształcania, podnoszenia kwalifikacji i śledzenia zmian na rynku informatycznym.
 • Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci mogą podejmować pracę w: firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, przy administrowaniu sieci komputerowych, obsłudze informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa, w sklepach komputerowych i punktach serwisowych, jak również prowadząc własna działalność gospodarczą.

Przykładowy program nauczania:

1. Przedmioty w kształceniu teoretycznym:

 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
 • Systemy operacyjne;
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy
 • Język angielski zawodowy

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • diagnostyka i naprawa urządzeń
 • techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych;
 • Administracja bazami danych
 • Administrowanie systemami operacyjnymi
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Eksploatacja lokalnych sieci komputerowych
 • Projektowanie, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
 • Programowanie aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
 • Projektowanie, tworzenie i administracji stronami www i systemami zarządzania treścią.
 • Kompetencje personalne i organizacja pracy zespołów
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych (m.in. języki JavaScript, PHP, CSS)
 • Tworzenie i administrowanie bazami danych (w tym język SQL)
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Podstawy informatyki

3. Praktyki zawodowe – 4 tygodnie = 320 godzin