Zespół Szkół Zawodowych
im. Stanisława Staszica
i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie
  Szkoły dla dorosłych

TECHNIK MASAŻYSTA (325402)

Czas trwania nauki – 2 lata ,tj. 4 semestry, forma tylko stacjonarna

Podbudowa: wykształcenie średnie

Kwalifikacja MED. 10.:  Świadczenie usług w zakresie masażu

Charakterystyka zawodu tehnika masażysty:

Masażysta to osoba, która wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

 

Cechy kandydata do zawodu technik masażysta:

 • wysoka sprawność fizyczna,
 • pozytywne nastawienie do pracy w zawodzie,
 • łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi,
 • chęć niesienia pomocy innym,
 • umiejętność wyrażania uczuć: życzliwości, przyjaźni, akceptacji.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Technik masażysta to atrakcyjny zawód dający m.in.

 • umiejętności wykonywania masażu segmentarnego, klasycznego, relaksacyjnego;
 • masażu izometrycznego, limfatycznego, punktowego;
 • masażu metodą Shantala;
 • masażu sportowego i kosmetycznego;
 • absolwenci nabywają również umiejętności z zakresu kinezyterapii, balneologii i klimatologii.

Możliwości zatrudnienia technika masażysty:

 • kliniki
 • kluby sportowe
 • własna działalność gospodarcza
 • szpitale
 • zakłady rehabilitacyjne
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze

Przykładowy plan nauczania:

1. Przedmioty w kształceniu ogólnokształcącym

 • Podstawy przedsiębiorczości

2. Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 • Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Technologie informatyczne
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy masażu
 • Anatomia z fizjologią
 • Zarys fizjoterapii
 • Zagadnienia kliniczne w masażu

3. Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 • Pracownia masażu
 • Pracownia stosowania masażu leczniczego
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia anatomii topograficznej

4. Praktyka zawodowa 120 godzin (do końca 4 semestru)